SaveME 999

SaveME 999 adalah satu aplikasi khas yang dibangunkan untuk Orang Kurang Upaya (OKU) yang mempunyai telefon pintar untuk menghubungi Pusat Panggilan Kecemasan Malaysia. SaveME 999 adalah satu aplikasi khas telefon pintar yang dibangunkan sebagai satu lagi mekanisme untuk golongan Orang Kurang Upaya (OKU) di seluruh negara untuk menghubungi Pusat Panggilan Kecemasan (PPK) MERS 999.

Pengguna juga boleh meletakkan maklumat tambahan dan lokasi kejadian kecemasan sebelum dihantar ke PPK MERS 999. Aplikasi ini juga berupaya untuk menghantar foto insiden kecemasan kepada PPK MERS 999.